မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့

ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆန်းဦး
ဥက္ကဋ္ဌ
ဗိုလ်ချုပ်ခင်မောင်သန်း
မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ
ဦးစိုးသိန်း
ဒုတိယမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ
ဦးမင်းဇော်
ဌာနကြီးမှူး ( အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရာဌာနကြီး )
ဦးခင်မောင်စိုး
ခေတ္တဌာနကြီးမှူး ( ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများဌာနကြီး )
ဦးအောင်ရဲဝင်း
ဌာနကြီးမှူး ( ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဌာနကြီး )
ဦးသန့်စင်
ခေတ္တဌာနကြီးမှူး ( ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများဌာနကြီး )
ဦးဝင်းကိုကို
ဥက္ကဋ္ဌ (အကြံပေးအဖွဲ့)